dimarts, 18 de maig de 2010

La digitalització

Cada cop més, Internet és la font més consultadda per buscar qualsevol tipus d'informació. Hi ha pàgines com Google, Wikipendia, Encarta i Kalipèndia, especialitzades en la recerca de quasi tots els temes que un desitgi.Internet ens ofereix tot un seguit d'opcions que es fan impossibles en formats de paper o analògics, copiar fragments d'un text, imprimir només el que ens interesa, mirar artícles i tot això amb una velocitat increïble.
Tot i així, per aprofundir en un tema, encara és imprescindible una visiteta a la biblioteca, tot i que ara alguns llibres es puguin trobar a la xarxa, allà és on trobaràs la informació més fiable sobre el tema que necessitis. Internet ens obre portes a la inmediatessa però també és un mòn on pots trobar molts errors i opinions personals que poden desviar-se un mica de la realitat.

Mapes conceptuals en la web 2.0


EyePlorer és un buscador semàntic gràfic de manera que visualment podem crear un mapa conceptual a partir del terme cercat. Així doncs, també podem treure els termes relacionats que no ens interessin i donar més espai a aquells que necessitem.
Hem de tenir en compte que cada color correspon a una categoria diferent, per exemple: verd-tecnologia, verd clar-treball, vermell-cultura...

És un programa que es mostra de manera visual com un diagrama de forma rodona que ens mostra de manera agrupada alguna informació i podem veure la relació entre els temres amb només un clic!

Segons he averiguat, el buscador troba la informació de la Wikipedia així doncs no és molt fiable però és un bon començament per poder ampliar-la en un futur pròxim.

Per exemple podem fer la consulta de "Don Quijote" i observarem una sèrie de termes agrupats en temàtiques i si cliquem sobre "Sancho Panza" veurem que apareix la relació que tenien aquests dos personatges.Per cada un dels resultats podem ampliar la informació i també copiar-la en un bloc de notes que ens ofereix l'aplicació.

En aquest enllaç el podeu començar a utilitzar i també hi ha tutorials:

Metàfora tutorial: L'ordinador com a tutor?


Des de fa una anys en aquí és fa la simulació (metàfora) que en un futur molt pròxim els mateixos ordinadors substituiran als mestres.


Com tots sabem, l’ordinador és una gran eina d’aprenentatge, però des del meu punt de vista mai podrà substituir a la figura del mestre. L’ordinador pot ser una eina més d’aprenentatge, però mai ha de ser el centre, l’única eina.


Amb un ordinador a l’aula i connexió a Internet, tant els nens com els mestres podem disposar de moltes avantatges, i molts recursos al nostre abast. Un exemple pot ser el fet d’utilitzar i disposar d’aplicacions JClic. Molts de nosaltres, segurament a l’aula de petits vam fer servir aquestes aplicacions quan ens tocava informàtica a l’escola. Actualment, disposem de molts més recursos, i no hauríem de centrar l’ordinador només a les hores d’informàtica, ja que el tenim l’hem d’utilitzar en tot allò que creiem, és un recurs que ens proporciona molta ajuda i noves formes de fer.


Cal comentar que com tot té els seus avantatges i els seus inconvenients. Aquesta forma de treballar atrau els nens i els motiva, però per altra banda hi ha cops que els mateixos exercicis són molt mecànics i acaben avorrint als alumnes.


D’aquesta manera, podem respondre a la pregunta plantejada: L’ordinador com a tutor?


Des del meu punt de vista, no crec que un ordinador pugui treure la feina a un tutor, és un ordinador i no és persona. L’aprenentatge dels nens no es basa només en el treball o exercici que poden arribar a fer, sinó que se’ls ha de comprendre i han de tenir un seguiment, que un ordinador és incapaç de fer.

dilluns, 17 de maig de 2010

CMap Tools
CMap Tools és un programa que mols de nosaltres ja coneixem i hem pogut treballar amb ell. Pel que no ho coneguin, CMap Tools és un programa gratuït que ofereix la possibilitat de creació i emmagatzemant de mapes conceptuals. Té la opció de 17 idiomes diferents, entre els quals es troba el castellà.
Aquest programa també disposa d’una versió ,és reduïda per aquells ordinadors amb una memòria més simple (menys de 256Mb de RAM), és el CMap Lite.
Què entenem per mapa conceptual?
És una estratègia de l’aprenentatge constructivista, una forma de produir aprenentatge significatiu al relacionar els conceptes. Els mapes conceptuals es caracteritzen per la seva simplificació, jerarquització i l’impacta visual. Ja que és una forma de sintetitzar la informació per així comprendre-la en el moment d’estudiar-la.
Quins passos hem de seguir per formar un mapa conceptual?
1. Identificar els conceptes claus, i posar-los en una llista.
2. Col•locar el concepte principal o més general a la part superior del mapa per així anar fent la unió de la resta de conceptes.
3. Connectar els conceptes a través d’una paraula enllaç.
4. És possible introduir exemples a la part inferior, sota el concepte corresponent.

• El mapa ha de ser clar i concís. Visualment ha d’atreure, però tots els conceptes han de quedar clars.

Video educatiu

Aquest vídeo el vam fer l'any pasat amb el Movie Maker per l'assignatura de Noves Tecnologies i penso que es força divertit. Va ser el primer vídeo que vam editar i el resultat no va ser tan catastròfic com pensavem al principi. Us convido a veure'l
http://www.youtube.com/watch?v=qWLXTTxY7Eo&feature=player_embedded

L'ús dels ordinadors a les escoles

Avui he trobat apunts de l'assignatura de Noves Tecnologies que vàrem fer a primer i he recordat les metàfores que vam utilitzar al parlar dels ordinadors a les escoles i he decidit penjar-ho aquí a mode de recordatori per tots vosaltres:
Trobem quatre metàfores rellevants quan parlem de l’ús dels ordinadors dins de l’àmbit educatiu.· La metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor. On l’ordinador tutoritza el procés d’aprenentatge realitzat per l’alumne. Per tant és l’ordinador qui avalua i informa al estudiant de la seva evolució i dels errors comesos. l’ordinador controla a l’estudiant. Un tipus de programa que estaria dins d’aquesta metàfora és el Jclic.· La metàfora de construcció: l’ordinador com a alumne. En aquest cas és l’estudiant qui controla a l’ordinador. L’alumne explora i crea idees, com per exemple amb el programa Logo.· La metàfora del laboratori: l’ordinador com a simulador. Són una evolució dels sistemes tutorials. L’usuari aprèn a partir de les descobertes que va fent. Aquí podríem fer ús del programa Crayon Physics.· La metàfora de la caixa d’eines: l’ordinador com a eina. L’ordinador és una eina més en la vida diària de tots, adults i nens. Poden utilitzar-lo per obtenir informació, aprendre a partir de pàgines webs, etc. Un exemple és la pissara digital. Una eina que facilita molt el procés d’aprenentatge dels nens.Quan ens trobem davant d’aquestes metàfores és fàcil que sorgeixin dubtes com per exemple:· Poden els ordinadors substituir els llibres i/o al professor?· Si els ordinadors poden substituir al professors i tutors, llavors no caldrà que els nens vagin a l’escola? Poden estudiar des de les seves cases?· És més intel·ligent un ordinador que el propi mestre?· Què passaria si l’alumne sap utilitzar més els ordinadors que el professor?· Caldrà ensenyar cal·ligrafia, ortografia, ... a aquells escoles on s’hagin substituït el bolígraf pel teclat?· Tots els professors haurien de recórrer al Jclic com a eina d’aprenentatge?· Realment, creus que és l'alumne qui controla l'ordenador?· L'ordinador, és un bon alumne per al nen?· Com és pot saber si el nen aprèn correctament a partir d'una educació descoberta guiada?· etc.En realitat són preguntes obertes i moltes d’elles només es poden contestar amb l’experiència.

Per als més petits

Per als nens que tenen dificultats alhora de moure el ratolí, aquí us adjunto unes quantes pàgines web:

http://www.educamadrid.org
http://www.educaconic.es
http://www.bebejuegos.com